ANSVARSFRASKRIVELSE

Sist oppdatert 12. oktober 2022


ANSVARSFRASKRIVELSE

Informasjonen gitt av Woolf Merino AS ("vi", "oss" eller "vår") på http://www.woolfmerino.com (de "Nettstedet") er kun for generelle informasjonsformål. All informasjon på siden er gitt i god tro, men vi gir ingen representasjoner eller garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, angående nøyaktigheten, tilstrekkeligheten, gyldigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller fullstendigheten av informasjon på siden. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL VI HA NOEN ANSVAR OVER FOR DEG FOR TAP ELLER SKADE AV NOEN SLAG SOM ER RESULTAT AV BRUK AV SIDEN ELLER STILLE PÅ NOEN INFORMASJON GITT OM SIDEN. DIN BRUK AV SIDEN OG DIN TILLITEN PÅ ALLE INFORMASJON OM SIDEN ER KUN PÅ EGEN RISIKO.